RED DATA BOOK OP LITHUANIA

Дата: 9 июля 2017 Автор: vetlord Просмотров: 342

Название: RED DATA BOOK OP LITHUANIA
Качество: PDF
Язык: Литовский
Год: 2007

LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA RED DATA BOOK OP LITHUANIA

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

BOTANIKOS INSTITUTAS INSTITUTE OF BOTANY

VILNIAUS UNIVERSITETO EKOLOGIJOS INSTITUTAS INSTITUTE OF ECOLOGY OF VILNIUS UNIVERSITY

Gerbiamas skaitytojau,
Tavo rnnkose — itin svarbi, itin reikalinga knyga. Reikalinga ir zmonems, ir gamtai, o ypac visiems joje aprasytiesiems grybams, augalams, gyvunams. Raudona spalva tarsi perspeja, kad tik nuo musq priklauso tolesnis siq retq ir nykstanciq rusiq likimas, kad tik musq rupesciu gali pagereti jq bukle.

Nors Raudonosios knygos samprata jau senokai tapo iprasta sgvoka, taciau paciai knygai, kurig inicijavo zymiau-si pasaulio gamtininkai, tera tik 40 metq. Per tuos keturis desimtmecius nuveikta dideliq darbq — issaugotos kai kuriq visame pasaulyje nykstanciq rusiq populiacijos, sudarytos sglygos joms islikti ir gyvuoti. Deja, ir Raudono-ji knyga nera visagale — nemazai rusiq tebera ties isnykimo riba. Del to nerimauja ne tik mokslininkai, bet ir visa tarptautine bendruomene.

Lietuvos raudonoji knyga yra kiek jaunesne. ti tik kg perkope trisdesimtmeti. Pirmoji nacionaline Raudonoji knyga, patvirtinta 1976 metais, labiausiai pasitarnavo joje irasytiems augalams ir gyvunams. ti ne tik padejo apsaugoti nuo sunaikinimo vertingas pelkes, upelius ir jq slenius, pievas ir girias, bet ir paskatino tirti retgsias rusis, jq buklg bei gyvenamas vietas. Gerokai pailgejg velesni Lietuvos raudonosios knygos sgrasai liudijo anaiptol ne prastejancig buklg, o tai, kad gauseja ziniq ir duomenq.

Knyga, kurig dabar laikote savo rankose, yra daugelio zmoniq triuso vaisius. tos rengejus ir autorius sutelke bendras tikslas — pagerinti retqjq rusiq buklg, atkurti ar stiprinti gresiancias isnykti populiacijas. Ir musq mokslo bendruomene, ir valstybe skiria daug demesio bei pastangq retoms bei nykstancioms grybq, augalq ir gyvunq rusims issaugoti.

Del siq rusiq ir jq gyvenamq vietq ateities galesime buti visiskai ramus tik tada, kai Raudonosios knygos keliami tikslai taps visuomenes poreikiu. Gamtosauga, kad ir kaip paradoksaliai skamba sie zodziai, skirta saugoti gamtg nuo zmogaus. Svarbiausias dalykas, kg turime padaryti, kad sis santykis pasikeistq, kad jokia grybq, augalq ar gyvunq rusis nebutq pasmerkta isnykti, — leisti gamtai gyventi pagal jos desnius ir netaikyti jai savqjq. Raudonoji knyga turetq tapti kasdieniu priminimu kiekvienam is musq, kad noredami grozetis ir dziaugtis gamta, jg turime ne tik myleti, gerbti, bet ir saugoti.

Turinys

Autoriai    5
(vadas    6
Leidinio struktura    9
Padekos    II
Lietuvos raudonosios knygos rusig sgrasas    12
Literatura ir dokumentai    20
Karalyste GyvQnai Animalia    21
Tipas Zieduotosios kirmeles Annelida    22
Tipas Moliuskai Mollusca    24
Tipas Nariuotakojai Arthropoda    30
Tipas Chordiniai Chordata    155
Literatura    272
Karalyste Augalai Plantae    273
Skyrius Raudondumbliai Rhodophyta    274
Skyrius Rudadumbliai Phaeophyta    276
Skyrius Maurabragunai Charophyta    278
Skyrius Samanos (Brijunai) Bryophyta    289
Skyrius Pataisunai Lycopodiophyta    383
Skyrius Asiuklunai Equisetophyta    387
Skyrius Sertvunai Polypodiophyta    389
Skyrius Spygliuociai (Pusunai) Pinophyta    398
Skyrius Ziediniai augalai (Magnolijunai) Magnoliophyta    400
Literatura    616
Karalyste Grybai Pungi    617
Skyrius Auksliagrybunai Ascomycota    618
Skyrius Papedgrybunai Basidiomycota    633
Skyrius Auksliagrybunai Ascomycota
Kerpes (Ascomycetes lichenisati)    731
Lietuviskg vardg rodykle    790
Lotyniskg vardg rodykle


Лучший выбор

 

Рекомендуем

 

Дополнительно

 

Счетчики

 

Дополнительно